راهکارهایی سودمند در جهت انتخاب تشکی مناسب
  • با توجه به اینکه تشک رابطه مستقیم با وزن و خصوصیات فیزیکی بدن شما دارد به موارد زیر توجه فرمایید
  • برای شخصی با سن زیر 20 سال و وزن کمتر از 75 کیلوگرم تمامی محصولات یک نفره با توجه به توان مالی مورد تایید است
  • برای شخصی با سن 20 تا 40 سال و وزن کمتر از 80 کیلوگرم و بدن سالم با توجه به توان مالی تمام مدل های ( طبی فنری و طبی )  مناسب است
  • برای شخصی با سن بیش از 40 سال و یا وزن بیش از 80 کیلو گرم و بدن سالم مدل های ( طبی فنری رویال 3 - طبی رویال 4 - طبی فنری رویال 2 ) مناسب است
  • برای اشخاص با مشکلات ( دیسک کمر - گودی کمر - مشکل در سطون فقرات و گردن ) فقط مدل های ( طبی رویال 4 - طبی فنری رویال 2 و رویال 1 مدل پاکت اسپرینگ ) مناسب است
 

 

آرزوی مدیران و پرسنل شرکت تشک رویال خوابی همراه با آرامش و سلامتی برای شماست