چند روش مناسب برای افزایش عمر تشک
  1.  در فواصل زمانی مختلف تشک خود را چرخانده و یا زیرو رو نمایید
  2.  در تمام مدت استفاده از تشک سعی نمایید از تمامی سطح آن به صورت یک نواخت استفاده نمایید
  3.  تابش مستقیم نور آفتاب به سطح تشک باعث افت کیفیت آن و کوتاه شدن عمر لایه های تشک می شود
  4.  در اکثر مواقع قسمت های کناری تشک به دلیل استفاده زیاد و افت اولیه محصول کمی نشست می کند ( سعی کنید از قسمت وسط هم استفاده نمایید )
  5.  استفاده از محافظ خوشخواب هم در تمیز نگه داشتن رویه تشک به شما کمک می کند و هم باعث افزایش عمر تشک می شود
  6.  سعی نمایید تشک مناسب وزن و خصوصیات فیزیکی بدن خود را با توجه به توضیحات درج شده در قسمت ( تشک مناسب من ؟ ) خریداری نمایید
  7.  از ریختن مایعات اسیدی بروی تشک به ویژه تشک طبی جلوگیری نمایید

تشک رویال آرامش را به شما هدیه میدهد